Lunette Model 1

Lunette Model 1 

Zalecany przy skąpych i umiarkowanych krwawieniach, kobietom młodym, bez doświadczeń seksualnych.