Lunette Model 2

Lunette Model 2 

Zalecany przy normalnych i obfitych krwawieniach, kobietom aktywnym seksualnie.